MENU
tensen logo

Garantie Bepalingen


Alle horloges en juwelen die op deze website verkocht worden vallen onder de toepassing van de wettelijke waarborg van 2 jaar. Lees zorgvuldig het garantieboekje om precies te weten hoe lang de garantie periode is (2 jaar of langer) en wat door de garantie gedekt wordt. Indien u gebruik wenst te maken van de wettelijke waarborg volstaat het om een betalingsbewijs voor te leggen waaruit de datum van aankoop blijkt. Het originele waarborg certificaat kan hiervoor gebruikt worden; hierop staan de aankoopdatum, model- en/of serienummer vermeld. Bij een eventuele wederverkoop op de 2e hands markt raden wij aan om het originele garantie certificaat en de verpakking zorgvuldig te bewaren, ook wanneer de garantie periode van 2 jaar of langer verlopen is. Deze elementen zullen de verkoopwaarde positief beïnvloeden.


De wettelijke waarborg dekt defecten die als fabricagefout beschouwd worden. Ongevallen, beschadigingen, normale slijtage en onjuist gebruik door de consument worden van deze wettelijke waarborg uitgesloten.


Enkele voorbeelden die door het Burgerlijk Wetboek uitgesloten worden zijn:


● het slecht of niet functioneren van het horloge ten gevolge van een schok, val of stoot


● waterschade bij horloges die niet of slechts spat-waterdicht zijn (3 ATM)


● waterschade bij horloges waarvan de kroon (het knopje om de tijd te verstellen) ontbreekt of beschadigd is


● waterschade bij horloges met een schoefkroon waarvan de kroon open stond bij contact met water


● waterschade bij chronograaf horloges waarvan de druktoetsen ontbreken of beschadigd zijn


Wanneer uw horloge een defect vertoont en teruggestuurd dient te worden verzoeken wij u om ons hiervan eerst op de hoogte te stellen via e-mail ([email protected]). Beschrijf zo nauwgezet mogelijk wat het horloge doet of juist niet doet. U zal door ons gecontacteerd worden via e-mail (of desgewenst telefonisch) en verdere instructies ontvangen. Soms kunnen wij u van op afstand verder helpen en dient het horloge niet terug gestuurd worden.


Het artikel 1649quinquies, §2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de consument bij toepassing van de wettelijke waarborg recht heeft op een kosteloos herstel of een kosteloze vervanging van het goed. De kosten van het verzenden van het goed naar TenSen Juweliers - Marc Tensen nv mogen dus niet ten laste van de consument te worden gelegd maar dienen door TenSen Juweliers - Marc Tensen nv te worden gedragen.


Na ontvangst van uw horloge en betaalbewijs zullen wij, volgens de instructies van de fabrikant, geval per geval oordelen of u aanspraak kan maken op de garantie. Wanneer de garantie niet van toepassing is zullen wij u hierover zo snel mogelijk berichten. Wanneer u wel aanspraak maakt op herstelling onder garantie zullen wij het doorsturen naar de fabrikant. De gemiddelde reparatietijd, verzendingen inbegrepen, duurt over het algemeen 3 tot 6 weken en bij sommige merken 8 tot 12 weken.


Uiteraard mag u uw horloge ook steeds binnen brengen in onze winkel in Antwerpen voor een plaatselijke check & de meest begeleidende informatie dat we u op dat moment kunnen bieden. Klanten die buiten België wonen kunnen ook steeds gebruik maken van de Internationale Garantie. Doorgaans staan de gegevens van de invoerders in het garantieboekje. Uiteraard kunnen wij deze voor u aanvragen of opzoeken.


Opgelet! Wij aanvaarden geen horloges of juwelen die door een andere webshop aangekocht werden.